Specialistisch werk

Fulltime gecertificeerde reinigingsprofessionals

Ons team van gekwalificeerde en gecertificeerde specialisten, werkt fulltime. Zij ondergaan trainingen om dagelijks op een (ESD-)veilige manier mobile devices te reinigen.

Basisveiligheid VCA (verstrekt door INTRON)

Beschikken over het certificaat Veiligheid-, gezondheid- en milieu-Checklist Aannemers, laat medewerkers veiliger werken en vermindert het aantal ongevallen.

NEN 3140 (verstrekt door Ingenium B.V.)

Voldoen aan de NEN 3140 richtlijn, betekent dat je voldoet aan de eisen voor het mogen werken aan of in de nabijheid van zwakstroominstallaties, zoals computers, faxen en printers.

Basistraining ESD (verstrekt door InterFour B.V.)

Na het volgen van de basistraining Electro Static Discharge, kunnen medewerkers veilig omgaan met elektronische lading.

Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) Trede 3 (verstrekt door PSO- Nederland)

Uit een onafhankelijke toetsing door een Certificerende Instelling, blijkt dat THP CLEAN MOBILE® op een duurzame wijze een bovengemiddelde bijdrage levert aan sociaal ondernemen. Wij bieden op een kwalitatief goede wijze werkgelegenheid aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. We werken bij voorkeur samen met organisaties die dit ook doen of nastreven.

MVO – milieubeleidspunten van THP (getoetst door Kleemans Organiatieadvies)

Ons kantoor is ingericht volgens het cradle-to-cradle-principe. Zo verzekeren wij ons van het door de keten heen verankeren van de duurzaamheid en kwaliteit. Wij maken gebruik van automatische verlichting bij aan- en afwezigheid, laten hemelwaterafvoer plaatsvinden via een door ons pand stromende beek en hergebruiken de warmte. We hebben ecologische isolatiematerialen toegepast en werken uitsluitend met 100% ecologische schoonmaakmiddelen. Ons wagenpark is milieuvriendelijk en voorzien van energielabel A.

Cleanroom training klasse 5 t/m 9 conform ISO 14644-1 (verstrekt door Consultancy Second Opinion)

Met dit certificaat zijn medewerkers geschikt om te kunnen werken in cleanrooms.

Happy met schone mobile devices

Mobile devices, zoals laptops, smartphones, handscanners en tablets, zijn kwetsbare apparaten. Het reinigen van de devices is hierdoor specialistisch werk. Onze professionals worden regelmatig getraind om te beschikken over voldoende kennis en kunde. Ook werken onze medewerkers fulltime en bezitten zij intrinsieke motivatie om zich verder te ontwikkelen in het vak.

Meer informatie
?